Ett enastående hotell

Fiskars Wärdshus är Finlands äldsta som kontinuerligt varit gästgiveri sedan 1836. Det vore spännande om väggarna kunde tala.  Men vi kan försöka föreställa oss en vanlig dag i bruket när byggnaden var ny. Då var invånarna dubbelt fler än de är i dag, drygt tusen. På ett eller annat sätt stod de alla i brukets tjänst. För bruket innebar den här perioden en av många högkonjunkturer. Beställningar strömmade in från både när och fjärran.

Byn dominerades då som nu av bruksherrgården med sitt Stenhus. Från Stenhusets trappa och med sin lykta i handen hade brukspatronen John Julin för vana att vid femsnåret följa med arbetarnas vandring mot Kopparsmedjan där mittemot.

Långväga resenärer inkvarterades i värdshusets övre våning, som omfattade sex små rum. Under många år verkade också en butik i byggnaden. Där kunde man handla med kolmarker som betalningsmedel. Kolmarkerna ingår i Fiskars museums basutställning.

Sedan förflöt drygt 150 år. Den industriella verksamheten omorganiserades och flyttade från Fiskars bruk till bland annat närbelägna Billnäs och andra delar av världen. Efter att ha fört en slumrande tillvaro under några år, väcktes bruket till nytt liv igen tack vare inflyttade hantverkare, formgivare, konstnärer och andra nya invånare. Under det tidiga 2000-talet ökade också behovet av logi.
I Fiskars upplevde man samma trender som på annat håll i världen: stadsbor sökte sig till fridfulla kulturmiljöer för att äta gott och koppla av under ett par dygn. Också utanför landets gränser väckte de varierade artbeståndet i skogsmarkerna friluftsentusiasters och jägares intresse.